Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 5234
   Dane teleadresowe 663
   Struktura własności i majątek przedszkola 291
Kierownictwo
   Dyrektor 1178
Administracja
   Kadra pedagogiczna 410
   Personel administracyjno - obsługowy 628
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 575
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 297
     Przetargi - rok 2019 201
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 471
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 304
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 201
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 219
Inne
   Budżet 275
     Plan dochodów 176
     Plan wydaktów 198
     Majątek 183
   Redakcja BIP 445
Łączna liczba odwiedzin:11949