Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 408
   Dane teleadresowe 110
   Struktura własności i majątek przedszkola 39
Kierownictwo
   Dyrekcja 136
Administracja
   Kadra pedagogiczna 53
   Personel administracyjno - obsługowy 66
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 81
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 37
     Przetargi - rok 2019 32
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 62
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 48
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 38
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 31
Inne
   Budżet 36
     Plan dochodów 24
     Plan wydaktów 22
     Majątek 26
   Redakcja BIP 67
Łączna liczba odwiedzin:1316