Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 1611
   Dane teleadresowe 306
   Struktura własności i majątek przedszkola 113
Kierownictwo
   Dyrekcja 439
Administracja
   Kadra pedagogiczna 185
   Personel administracyjno - obsługowy 255
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 278
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 144
     Przetargi - rok 2019 100
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 226
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 126
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 124
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 127
Inne
   Budżet 119
     Plan dochodów 99
     Plan wydaktów 104
     Majątek 105
   Redakcja BIP 245
Łączna liczba odwiedzin:4706