Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-11-04 12:31
Dział: Kierownictwo » Dyrekcja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadra Pedagogiczna
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2020-11-04 12:30
Dział: Kierownictwo » Dyrekcja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadra Pedagogiczna.
Dodatkowy opis redaktora: zmiana kadry pedagogicznej
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2020-07-07 14:35
Dział: Administracja » Personel administracyjno - obsługowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pracownicy administracji i obsługi
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2020-07-07 14:34
Dział: Kierownictwo » Dyrekcja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadra Pedagogiczna
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:44
Dział: Administracja » Kadra pedagogiczna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nauczyciele
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:43
Dział: Kierownictwo » Dyrekcja
Opis zmian: dodanie artykułu: dyrektor
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:41
Dział: Kierownictwo » Dyrekcja
Opis zmian: dodanie artykułu: Kadra Pedagogiczna
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:31
Dział: Ogłoszenia » Ogłoszenia - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:28
Dział: Ogłoszenia » Ogłoszenia - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:26
Dział: Ogłoszenia » Ogłoszenia - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz określone zostały Uchwałą nr XXXVIII/577/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r.
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:24
Dział: Ogłoszenia » Ogłoszenia - rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz określone zostały Uchwałą nr XXXVIII/577/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r.
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:21
Dział: Ogłoszenia » Ogłoszenia - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 11:18
Dział: Ogłoszenia » Ogłoszenia - rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:46
Dział: Ochrona Danych Osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:46
Dział: Ochrona Danych Osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:44
Dział: Ochrona Danych Osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:43
Dział: Ochrona Danych Osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:38
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Przedszkola nr 14 Raciborzu
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:36
Dział: Akty Prawne, Dokumenty » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Statut Przedszkola nr 14 Raciborzu
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:25
Dział: Administracja » Personel administracyjno - obsługowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Pracownicy administracji i obsługi
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:22
Dział: Administracja » Kadra pedagogiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nauczyciele
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:20
Dział: Administracja » Kadra pedagogiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nauczyciele
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-27 09:17
Dział: Administracja » Kadra pedagogiczna
Opis zmian: dodanie artykułu: Nauczyciele
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-13 23:02
Dział: Kierownictwo » Dyrekcja
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Przedszkola
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-13 22:52
Dział: Inne » Redakcja BIP
Opis zmian: dodanie artykułu: Redakcja strony BIP
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-13 22:47
Dział: Informacje podstawowe » Dane teleadresowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontakt
Wykonanie: Ewa Tybler
Data: 2019-02-13 20:45
Dział: Informacje podstawowe » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Przedszkole Nr 14 w Raciborzu
Wykonanie: Ewa Tybler