artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola